Bestyrelsen
Revisorer  
Henrik Vith
Dirch Madsen
Kasserer
Lau Nielsen
Bestyrelses suppleant 
Willy Iversen
Koordinator
Jan Christiansen
Hjemmeside
Palle K Hansen